Programlama Dilleri ve Özellikleri

Programlama dili, programcıların algoritmalarını ifade etmek için kullandıkları standartlaşmış notasyonlardır. Programcılar komut yazmak için farklı rogramlama dillerini kullanabilirler. 2500 den fazla programlama dili mevcuttur.

Programlama dilleri insan algılamasına ve makine diline yakınlığına göre 3 Grupta incelenir.

  Devamı

Alt Seviyeli Programlama Dilleri:

Makine koduna yakın olan programlama dilleridir. Öğrenmesi diller gruplara kıyasla daha zordur. Bu grupta yer alan dillerde diğer gruplara kıyasla donanıma hükmetme daha fazladır.

Orta Seviyeli Programlama Dilleri:

Bu dillerde esnek yapıları ile hem orta seviye hem alt seviye programlama yapmak mümkündür. Alt seviyeli dillere göre anlaşılabilir ve buna bağlı olarak örenilmesinin kolaylığı bu dilleri Orta Seviyeli Programlama Dili yapar.

Üst Seviye Programlama Dilleri (Olay tabanlı programlama dilleri):

Bu programlama dilleri sadece belirli fonksiyonlar çerçevesinde çalışırlar, öğrenmesi çok daha kolaydır. En etkili ve en hızlı programlama dilleri bu grupta yer alır.

Yüksek seviyeli programlama dillerinde yazılan programın çalışabilmesi için makine diline çevrilmesi gerekir. Bunun için program hangi yüksek seviyeli dil ile yazıldıysa o dilin derleyicisi kullanılır. Böylece yüksek seviyeli programlama dili ile yazılmış olan kaynak program, makine dilindeki amaç programa dönüştürülmüş olur. Kaynak programın içeriğinin değiştirilmesi mümkündür, ancak derlenmiş olan amaç programın içeriğine müdahale etme imkanı yoktur.