Java-Mysql Bağlantısı (Eclipse)

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda Eclipse ile java uygulamamıza mysql veri tabanı bağlama ve örnek tablomuzdan veri çağırma işlemlerine değineceğiz. Faydalı olması dileğiyle.

Bilgisayarınızda Eclipse ve Mysql kurulu ve aktif olmalıdır.

Öncelikle Eclipse geliştirme ortamımızda

File→New→JavaProject

adımları ile yeni projemizi oluşturuyoruz.

 

 

Devamı

Şimdi mysql ‘imizin aktif olduğunu düşünürsek java ve mysql’imizi tanıştırmamız gerekecek. Bunun için ikisinin de dilinden anlayan bir aracıya ihtiyacımız var.

Hemen mysql Connector adresine giderek kendimize bir aracı buluyoruz.

mysql_connector

https://www.mysql.com/products/connector/

Java için aracımız “JDBC Driver for MySQL (Connector/J)” ‘ı bilgiayarımıza indiriyoruz.

O indirilirken biz projemize dönüp proje dizinimize sağ click yaparak

New→Folder yolu ile exteral_lib

 

extarnal

klasörümüzü oluşturuyoruz.

Daha sonra indirdiğimiz ve zipten çıkarttığımız “Jmysql-connector-java” klasörümüzde bulunan

mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar” (versiyon farklı olabilir) dosyamızı kopyalayıp Eclips üzerinde olşturduğumuz external_lib klasörümüze yapıştırıyoruz.

 

externallib

Daha sonra

mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar dosyamıza

sağ click →Build Path→Add to build Path

işlemlerini uyguluyoruz.

Mysql connectorumuzu projemize dahil ettik son olarak Referenced Libraries klasörü altına gelen

mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar dosyamıza yine

sağ click yaparak→Buid Path→Configre Build Path

işlemlerini uyguluyoruz.

Hepsi bu kadar artık uygulamamız ve mysql birbirini alyabiliyor. Hadi bunu bir örnekle test edelim.

 

Projemize main class’ımızı oluşturuyoruz.

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class main {
public static void main(String [] args)
{

try
{
Connection conn=DriverManager.getConnection(“jdbc:mysql://localhost/testjava”, “root”, “”);
//System.out.println(“Bağlantı Sağlandı”);
String query=”Select * From Personeller”;
Statement stmt=conn.createStatement();
ResultSet rs=stmt.executeQuery(query);
while(rs.next())
{
System.out.println(“ID:”+rs.getString(“id”)+”ADI:”+rs.getString(“adi”));
}

}catch(Exception e)
{
System.err.println(e);
}
}
}