jQuery Telefon Formatı

jQuery Input Mask Phone Format
CDN:
https://cdnjs.com/libraries/jquery.mask

$(“#phone”).mask(“(999) 999-99-99”);
$(“#phone”).on(“blur”, function() {
var last = $(this).val().substr( $(this).val().indexOf(“-“) + 1 );

if( last.length == 3 ) {
var move = $(this).val().substr( $(this).val().indexOf(“-“) – 1, 1 );
var lastfour = move + last;
var first = $(this).val().substr( 0, 9 );
$(this).val( first + ‘-‘ + lastfour );
}
});

SweetAlert Confirm & Ajax Get Delete Confirm

swal({
title: ‘Bunu Galeriden Kaldırmak İstiyormusunuz?’,
text: ‘Görsel silinmeyecek saece galeriden kaldırılacak.’,
type: ‘warning’,
showCancelButton: true,
confirmButtonColor: ‘#3085d6’,
cancelButtonColor: ‘#d33’,
confirmButtonText: ‘Evet, Bunu Sil’,
cancelButtonText: ‘Hayır, Vazgeçtim’
}).then(function(isConfirm) {
if(isConfirm.value) {
var deleteId = id;
var request = $.ajax({
url: “?r=controller/deleteitem”,
type: “GET”,
data: {id: id},
dataType: “html”
});

request.done(function (msg) {
swal(
‘Silindi’,
‘Silme işlemi başarılı’,
‘success’
);
});

request.fail(function (jqXHR, textStatus) {
swal(
‘Silinemedi!’,
‘Silme işlemi gerçekleştirilemedi! Hata:’ + textStatus,
‘success’
);
});
}else{
swal(“İşlem iptal edildi”);
}

})

Jquery Append ile Dinamik Form Oluşturma

Merhaba bu yazımızda JQuery fonksiyonlarından olan Append fonksiyonundan bahsedip neler yapabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olacağız.
Devamı

Öncelikle jQuery hakkında özet bilgi vermek gerekirse jQuery bir Javascript Kütüphanesidir. Üstte sloganından da anlaşılabileceği gibi “Daha az yaz, daha fazlasını yap” birçok işlemde pratiklik sağlamaktadır.

Örneğin diyelim ki bir insan kaynakları formu oluşturuyorsunuz ve formu dolduran kişiden referans bilgilerini almanız gerekli bunun için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz.