Jquery Append ile Dinamik Form Oluşturma

Merhaba bu yazımızda JQuery fonksiyonlarından olan Append fonksiyonundan bahsedip neler yapabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olacağız.

Öncelikle jQuery hakkında özet bilgi vermek gerekirse jQuery bir Javascript Kütüphanesidir. Üstte sloganından da anlaşılabileceği gibi “Daha az yaz, daha fazlasını yap” birçok işlemde pratiklik sağlamaktadır.

Örneğin diyelim ki bir insan kaynakları formu oluşturuyorsunuz ve formu dolduran kişiden referans bilgilerini almanız gerekli bunun için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz.

1. Yöntem:
Belirli bir sayıda (Referans-1, Referans-2, Referans-3) gibi sabit alanlar oluşturursunuz. Ancak bu durum formunuzda gereksiz bir alan kaplayacağı gibi veri giren kişi için de sınırlayıcı olacaktır.

2. Yöntem:
Sabit olarak 1 refrans alanı ekleyip (+) Butonu vs. ile yeni alanlar ekleme işlemini kullanıcıya bırakabilirsiniz. Bu yapı form için gereksiz alan kaplamayacağı gibi kullanıcı için de sınırlayıcı olmayacaktır.

Peki bunu jQuery ile nasıl yapabiliriz.

jQuery append fonksiyonu sizin belirlediğiniz (hedef) alana bu div yada herhangibir html tag’ı olabilir, yeni elemanlar dahil etmenizi sağlar. kulanımı aşağıda örnek üzerinde gösterilmiştir.

jQuery Append